Busco tu mirada y cuando...

Busco tu mirada y cuando...

Busco tu mirada y cuando la encuentro, siento que ya no me miras como me mirabas.