Si asumes el liderazgo...

Si asumes el liderazgo...

Si asumes el liderazgo
deberás saber que todas
las responsabilidades
recaerán sobre ti.