Hija eres una bendición...

Hija eres una bendición...

Hija eres una bendición de Dios y motivo de orgullo diario.